Kollektivavtal

Kollektivavtalet för bevaknings- och säkerhetsföretag (2013-2016) mellan ALMEGA Tjänsteförbunden och Transportarbetareförbundet, reglerar främst löner och arbetstider.

Arbetsmiljö
I följande bilagor till avtalet finns överenskommelser mellan parterna som påverkar arbetsmiljön:

  • 7 – överenskommelse angående utryckning på inbrotts- och överfallslarm
  • 8 – överenskommelse angående bemanning av värdetransporter
  • 9 – överenskommelse angående bemanning vid störningsjour i bostadsområden
  • 10 – arbetsmiljöavtal.

Kollektivavtalet finns att läsa hos arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Källor och mer information
Almega www.almega.se 
Transportarbetareförbundet www.transport.se 


Andra som läste detta läste även
Arbetstagare
Arbetsgivare
Alkohol och droger
Skyddskommitté
Medbestämmandelagen MBL