Förtroendemannalagen FML

En facklig förtroendeman är den som blivit utsedd att utföra fackliga uppdrag exempelvis

  • vara ledamot i fackföreningens styrelse,
  • sköta löneförhandlingar,
  • hantera anställningsskydd och
  • att arbeta med rehabiliteringsärenden på arbetsplatsen.

Lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen anger regler och skydd för den fackliga verksamheten på arbetsplatserna. Den kallas i dagligt tal för förtroendemannalagen (FML).

Observera att även skyddsombud, SO, är facklig förtroendeman. Men rättigheter och skyldigheter för SO regleras i huvudsak i arbetsmiljölagen.

Får inte hindras
Facklig förtroendeman får inte hindras att utföra sitt uppdrag (3 §) och inte heller ges försämrade arbetsvillkor med anledning av uppdraget (4 §). FML innehåller regler för förtroendemannens rätt att disponera lokal och rätt till ledighet, med eller utan betalning (3, 6 §§).

Den lokala fackliga organisationen och arbetsgivaren förhandlar om vissa frågor, bl.a. om vilken ledighet som kan behövas för uppdraget och ledighetens förläggning.

Förtroendemannen kan efter förhandling beläggas med tystnadsplikt (9a §).

Källor och mer information
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Se även
Rehabilitering, Skyddsombud &- SO


Andra som läste detta läste även
Arbetsmiljölagen
Tystnadsplikt
Alkohol och droger
Arbetsgivare
Arbetsledare